Declaratia de politica in domeniul calitatii

In cadrul strategiei de afaceri a firmei, in centrul atentiei sunt clientii si satisfactia lor, DAVEROSAN S.R.L. asigurand ca sunt determinate, analizate si indeplinite cerintele si asteptarile acestora, in conditii de dezvoltare armonioasa, durabila si sustenabila a firmei.

Pentru executarea unor produse de calitate, în conformitate cu cerintele si asteptările clientilor, DAVEROSAN S.R.L a implementat si mentine un Sistem de Management al Calitatii flexibil si  care respecta cerintele standardului de referinta SR EN ISO 9001:2015. Acest sistem este aplicabil in intreaga organizaţie şi este obligatoriu a fi respectat de intregul personal.

Ca administrator al DAVEROSAN S.R.L., mă angajez impreuna cu intreaga echipa :

  • Sa orientam activitatea organizaţiei spre imbunatatirea continua a proceselor si produselor
  • Sa imbunatatim continuu sistemul de management al calitatii
  • Sa respectam cerintele legale si de reglementare aplicabile produselor pe care le fabricam
  • Sa asiguram resursele necesare pentru mentinerea sistemului de management al calitatii, realizarea proiectelor si programelor de imbunatatire, monitorizarea performantelor

In sprijinul declaratiei de politica in domeniul calitatii aplicam urmatoarele principii :

  • Furnizam si utilizam produse de calitate
  • Stabilim standarde inalte pentru noi si pentru furnizorii nostri
  • Ne conformam cu cerintele legale/ de reglementare pentru produsele noastre
  • Promovam leadershipul si sustinem dezvoltarea continua in procesul de luare a deciziilor
  • Monitorizam si evaluam performantele noastre si comunicam deschis
  • Suntem responsabili pentru conformarea cu declaratia de politica si imbunatatirea continua

Prevederile documentatiei sistemului de management al calitatii constituie angajamentul meu faţă de clienţii nostri că produsele furnizate satisfac cerinţele referitoare la calitate, din contracte.

Aceasta declaratie de politica a firmei noastre este disponibila partilor interesate si va fi analizata anual, pentru a fi modificata si adaptata continuu, strategiei si afacerii noastre.